Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Володимирівська селищна рада» (код ЄДРПОУ: 04341583) був реорганізований і увійшов до складу Ольгинської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Про ставки місцевих податків і зборів

Проект рішення  "Про ставки місцевих податків і зборів на території Володимирівської селищної ради на 2021 рік

Проект  бюджету на 2020 рік

      Додаток 1    
      до рішення  селищної  ради  
      від 18.12.2019 №VI/120-
           
ДОХОДИ

Володимирівського селищного бюджету  на 2020 рік
          (грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   3764000,00 3739000,00 25000,00 0,00
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   5000,00 5000,00 0,00 0,00
11020000 Податок на прибуток підприємств   5000,00 5000,00 0,00 0,00
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  5000,00 5000,00 0,00 0,00
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   249000,00 249000,00 0,00 0,00
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)  23000,00 23000,00 0,00 0,00
14021900 Пальне 23000,00 23000,00 0,00 0,00
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  96000,00 96000,00 0,00 0,00
14031900 Пальне 96000,00 96000,00 0,00 0,00
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  130000,00 130000,00 0,00 0,00
18000000 Місцеві податки  3485000,00 3485000,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно  1758000,00 1758000,00 0,00 0,00
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  26000,00 26000,00 0,00 0,00
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  8000,00 8000,00 0,00 0,00
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  45000,00 45000,00 0,00 0,00
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  255000,00 255000,00 0,00 0,00
18010500 Земельний податок з юридичних осіб  860000,00 860000,00 0,00 0,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб  70000,00 70000,00 0,00 0,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб  134000,00 134000,00 0,00 0,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб  360000,00 360000,00 0,00 0,00
18050000 Єдиний податок   1727000,00 1727000,00 0,00 0,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  360000,00 360000,00 0,00 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  650000,00 650000,00 0,00 0,00
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`  717000,00 717000,00 0,00 0,00
19000000 Інші податки та збори  25000,00 0,00 25000,00 0,00
19010000 Екологічний податок  25000,00 0,00 25000,00 0,00
19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) 15000,00 0,00 15000,00 0,00
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  10000,00 0,00 10000,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження   558800,00 65800,00 493000,00 0,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   37000,00 37000,00 0,00 0,00
21080000 Інші надходження   37000,00 37000,00 0,00 0,00
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  2000,00 2000,00 0,00 0,00
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів  35000,00 35000,00 0,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  28800,00 28800,00 0,00 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 5000,00 5000,00 0,00 0,00
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 5000,00 5000,00 0,00 0,00
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   16800,00 16800,00 0,00 0,00
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  16800,00 16800,00 0,00 0,00
22090000 Державне мито   7000,00 7000,00 0,00 0,00
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   7000,00 7000,00 0,00 0,00
25000000 Власні надходження бюджетних установ   493000,00 0,00 493000,00 0,00
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  493000,00 0,00 493000,00 0,00
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  465000,00 0,00 465000,00 0,00
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ   28000,00 0,00 28000,00 0,00
  Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 4322800,00 3804800,00 518000,00 0,00
40000000 Офіційні трансферти   9077300,00 9077300,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління   9077300,00 9077300,00 0,00 0,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 9077300,00 9077300,00 0,00 0,00
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 9077300,00 9077300,00 0,00 0,00
X Разом доходів 13400100,00 12882100,00 518000,00 0,00
           
           
  секретар селищної ради     І.В.Чепіжко  
           
                      Додаток 3      
                        до рішення  селищної  ради    
                        від 18.12.2019 №VI/120-  
                               
РОЗПОДІЛ
видатків Володимирівського селищного бюджету на 2020 рік
                              (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000     Апарат(секретаріат)місцевої ради(Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим,районного значення,селищних,сільських р 12882100,00 12882100,00 6102500,00 1880700,00 0,00 518000,00 0,00 518000,00 0,00 18800,00 0,00 13400100,00
0110000     Апарат(секретаріат)місцевої ради(Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим,районного значення,селищних,сільських рад 12882100,00 12882100,00 6102500,00 1880700,00 0,00 518000,00 0,00 518000,00 0,00 18800,00 0,00 13400100,00
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 2587300,00 2587300,00 1943900,00 192300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2587300,00
0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 6954900,00 6954900,00 2574500,00 706300,00 0,00 473000,00 0,00 473000,00 0,00 0,00 0,00 7427900,00
0111140 1140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти 2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00
0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 23100,00 23100,00 18900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23100,00
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 2122400,00 2122400,00 1132500,00 425400,00 0,00 20000,00 0,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 2142400,00
0115041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 729700,00 729700,00 357700,00 277300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 729700,00
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 405700,00 405700,00 75000,00 279400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405700,00
0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00
0118330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25000,00 0,00 25000,00 0,00 18800,00 0,00 25000,00
0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 47000,00 47000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47000,00
X X X Усього 12882100,00 12882100,00 6102500,00 1880700,00 0,00 518000,00 0,00 518000,00 0,00 18800,00 0,00 13400100,00
                               
                               
  секретар селищної ради           І.В.Чепіжко              
    Додаток 1    
      до рішення  селищної  ради  
      від 18.12.2019 №VI/120-
           
Д

                                                                                                        УКРАЇНА

ВОЛОДИМИРІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ- РІШЕННЯ

смт. Володимирівка

 

 

18.12.2019                                                                                                                              №VI/120-

 

 

Про селищний бюджет на 2020 рік

(1421555600)

код бюджету

      Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи  доопрацьований  до другого читання  проект  Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», рішення районної ради від 16.12.2019 №      «Про районний бюджет на 2020 рік» селищна рада

   ВИРІШИЛА:

Визначити  на 2020 рік:

       1.1. Доходи  селищного  бюджету у  сумі 13400100гривень, у тому числі доходи  загального фонду - у сумі 12882100 гривень та доходи спеціального фонду – у сумі 518000 гривень згідно з додатком  1 цього рішення.

       1.2. Видатки селищного  бюджету у  сумі 13400100гривень у тому числі видатки загального фонду - у сумі 12882100гривень та видатки спеціального фонду – у сумі 518000гривень згідно з додатком  3 цього рішення.

       1.3. Розмір оборотного залишку бюджетних коштів селищного бюджету в сумі  2000грн.,  згідно з додатком  2 цього рішення.   

  2. Затвердити  на 2020 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком    4 цього рішення.

        3. Затвердити в складі видатків селищного бюджету кошти на реалізацію місцевих програм  згідно з додатком  5 цього рішення.

        4. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2020 рік до доходів  селищного бюджету належать надходження, які визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями 101,102,1032,1034,1036 Бюджетного кодексу України.

           5. До доходів спеціального фонду селищного бюджету належать надходження, які визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

           6. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду селищного бюджету на 2020 рік за їх економічною  структурою відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв; 

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти районному бюджету.

           7. Розпоряднику коштів селищного бюджету:

          7.1. затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням, відповідно до частини  8 статті 20 Бюджетного кодексу України;

          7.2. здійснювати  управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

          7.3. забезпечити  в першочерговому порядку  потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених                        законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, відповідно до частин и 4 статті 77 Бюджетного кодексу України;

                    7.4. затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, відповідно до частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України;

          7.5. забезпечити взяття бюджетних зобов’язань в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулого року, узятих на облік органами Казначейства України.

           8. Надати право Виконавчому комітету в особі виконуючої особи голови  селищної ради секретар ради ( Чепіжко) відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів селищного  бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

         9. Володимирівській селищній раді:

         9.1. Організувати роботу щодо наповнення дохідної частини селищного бюджету, проведення заходів, спрямованих на оптимізацію видатків та економію бюджетних коштів;

         9.2. Здійснювати:

         9.2.1. перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі селищного бюджету, в межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою розпорядника коштів окремо по загальному та спеціальному фондах селищного бюджету у розрізі економічної класифікації у тому числі збільшення видатків  розвитку  за рахунок зменшення видатків споживання;

        9.2.2. відображення змін до розпису селищного бюджету по бюджетним організаціям і установам  у випадку внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації в частині назв і кодів  класифікації доходів, кодів Типової програмної  класифікації видатків та кредитування місцевих бюджеті і відомчої класифікації, за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників селищного бюджету за відповідними кодами;

         10. Селищній раді забезпечити публікацію інформації про селищний бюджет, в тому числі рішень про місцевий бюджет та квартальних звітів про їх виконання, відповідно до вимог статті 28 Бюджетного кодексу України.

          11. Додатки до рішення № 1 – 5 є його невід'ємною частиною.

          12. Рішення діє з 1 січня по 31 грудня 2020 року.  

          13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності бюджету (Сідоров).

В.о. селищного голови

секретар селищної ради                                           І.Чепіжко


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *